Kalkulator MTTR

Wskaźnik MTTR z angielskiego Mean Time To Repair to to średni czas od momentu wystąpienia awarii do zakończenia naprawy.
Apps loader