Audyt warstwowy procesu - nowoczesne narzędzie zarządzania jakością w firmie

Audyt warstwowy procesu - nowoczesne narzędzie zarządzania jakością w firmie

Audyty warstwowe LPA (ang. Layered Process Audits) to istotny element doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Skuteczne kierowanie organizacją, poza planowaniem i monitorowaniem poszczególnych procesów, wymaga dokładnej i sprawnej weryfikacji źródeł występujących niezgodności oraz podejmowania odpowiednich działań naprawczych. Charakterystyczną cechą LPA jest to, że za przeprowadzenie audytu odpowiedzialni są pracownicy na wszystkich szczeblach struktury firmy. Na czym dokładnie polegają audyty warstwowe i dlaczego na ich wdrażanie decydują się najbardziej dochodowe przedsiębiorstwa na świecie?

Czym są audyty warstwowe procesu?

Audyt wewnętrzny (w tym 5S, LPA czy TPM) to zestaw prostych i skutecznych metod, które mają na celu ustanowienie i utrzymanie wysokiej jakości produkcji. Jest on połączony z weryfikacją zgodności standardów operacyjnych, kompetencji pracowników i funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości.

LPA opracowano w celu sprawdzania zgodności procesu produkcyjnego ze standardami i ściśle określoną specyfikacją, a także wdrażania zmian bądź też działań korekcyjnych w przypadku stwierdzenia braku zgodności. Znajduje on zastosowanie przede wszystkim w kontroli procesów wytwórczych w różnych branżach na całym świecie. Poza przemysłem stosowane są znacznie rzadziej.

Audyty warstwowe obejmują takie działania jak:

 • określenie poziomów audytu oraz ich harmonogramu,
 • identyfikacja wszelkich elementów wysokiego ryzyka,
 • checklista wspomagająca ocenę aktualnych procesów zgodnie ze standardami obowiązującymi w organizacji,
 • określenie środków zaradczych i korygujących,
 • systematyczne przeglądy wyników audytu przez osoby do tego upoważnione.

Każdy jest audytorem

W odróżnieniu od innych rodzajów audytów, LPA nie przeprowadzają specjaliści tylko z jednej grupy.

Niemal każdy, bez względu na miejsce w hierarchii organizacji, staje się audytorem. Operator na produkcji pełni w LPA te same funkcje co dyrektor zakładu. Dzięki temu każdy pracownik przedsiębiorstwa jest świadomy poziomu jakości wytwarzanych produktów. Należy jednak przy tym pamiętać, że częstotliwość przeprowadzania audytów przez pracownika produkcji jest bez wątpienia większa niż w przypadku członka zarządu czy choćby kierownika działu.

Pierwsza warstwa każdego audytu LPA to sprawdzanie jakości półproduktów oraz poprawności całego procesu przez operatora produkcji. W kolejnym kroku nadzorca weryfikuje kluczowe etapy procesu i przekazuje dalej informacje zwrotne na temat jego zgodności. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wprowadzane są działania naprawcze.

Identyczne kontrole przeprowadzają pracownicy kolejnych szczebli w hierarchii zarządzania daną organizacją. W taki właśnie sposób każdy jest audytorem w rozumieniu audytów warstwowych procesu.

Działania korygujące i naprawcze

Tak samo jak w przypadku klasycznych audytów jakości, w LPA należy określić i sporządzić plan reakcji na stwierdzone niezgodności. Muszą być poprawnie udokumentowane oraz powszechnie dostępne jako bezpośredni punkt odniesienia w trakcie kolejnych audytów.

Jakiekolwiek niezgodności stwierdzone podczas LPA należy usunąć w ramach ściśle określonych działań naprawczych lub korekcyjnych. Działania te zaplanowane dla prostych do przewidzenia niezgodności bywają często opracowywane jeszcze przed zaplanowanym audytem i opierają się na wcześniejszych doświadczeniach organizacji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Do głównych zalet wynikających z wdrożenia LPA zaliczają się m.in.:

 • skuteczniejsza standaryzacja procesów zachodzących w organizacji,
 • aktualizacja poszczególnych etapów procesu,
 • większy poziom bezpieczeństwa na stanowiskach pracy,
 • zapewnienie interakcji między kierownictwem a operatorami produkcji,
 • feedback bezpośrednio od operatorów zapewniający możliwość natychmiastowego wdrażania działań korekcyjnych,
 • eliminacja błędów,
 • redukcja ilości odpadów,
 • poprawa jakości produktu,
 • zwiększenie zadowolenie klienta.

Zastosowanie LPA

Audyt warstwowy to bardzo skuteczne narzędzie w procesie doskonalenia jakości, produktywności oraz bezpieczeństwa. Tym samym znajduje szerokie zastosowanie w zakładach produkcyjnych, a szczególnie w branży motoryzacyjnej. Wdrożenie audytu warstwowego jest wymagane między innymi od dostawców takich międzynarodowych gigantów jak Chrysler General Motors.

LPA doskonale nadaje się do zastosowania zarówno w korporacjach, jak i w niewielkich firmach rodzinnych. Skutecznie wdrożone gwarantuje znaczną redukcję ilości reklamacji, skutecznie zapobiegając ciągłemu powtarzaniu się identycznych problemów w przyszłości. Pozwala również w szybki sposób zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy, a także poznać miejsca generujące straty produkcyjne.

Przy wdrażaniu LPA kluczowe jest pełne zaangażowanie pracowników z różnych szczebli organizacji. Dzięki temu skuteczniejsza jest realizacja zasad TQM. Audyt warstwowy może również stanowić znakomite narzędzie doskonalące procesy zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem, jakością i środowiskiem, a także pełnić funkcję drogowskazu kierującego na poprawę efektywności produkcji, ergonomii procesów wytwórczych, a także minimalizację ilości błędów.

Poprawnie przeprowadzony audyt warstwowy poprzedzony instrukcjami i szkoleniami pracowniczymi stanowi idealne narzędzie do sprawnego zarządzania, które pośrednio przyczynia się do poprawy wyników całego przedsiębiorstwa.