Wysoka efektywność i niski procent odpadów

Our Logic
Your Business
Produkcja to główna funkcja każdej fabryki. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie procesy produkcyjne były wydajne, przejrzyste i monitorowane w czasie rzeczywistym. Pozwala to nie tylko na bieżąco monitorować postęp produkcji w odniesieniu do planu, ale także szybko reagować na zaistniałe opóźnienie lub inne negatywne w skutkach sytuacje.

Wyzwania czekające na Ciebie w produkcji

  • Jak poprawić efektywność produkcji?

    Duża ilość zasobów to również dużo możliwości do marnotrawienia ich. Praca na produkcji ma charakter rozproszony i tym trudniej jest stale i dokładnie monitorować pracę wszystkich operatorów. Prowadzi to do niskiej efektywności produkcji i słabego wykorzystania zasobów. To zaś prowadzi do składania przez liderów zapotrzebowań na nowe zasoby, które w rzeczywistości nie są wymagane.
  • Jak zredukować ilość odpadów?

    Niezależnie od stopnia mechanizacji i automatyzacji linii produkcyjnej, zawsze gdzieś tam jest człowiek. Dobrze skonfigurowany automat myli się rzadko lub w ogóle. Operator natomiast popełnia wiele błędów, a im mniej jest nadzorowany tym więcej ich jest. Bardzo częstym efektem jest podwyższony wskaźnik odpadów (ang. scrapu), zwłaszcza jeśli odpowiedzialność jest rozproszona.
  • Jak ograniczyć żmudne raportowanie?

    Współpracując z wieloma klientami z branży wytwórczej zauważyliśmy, że raportowanie zmiany zwykle zajmuje liderom zmianowym około 2 godzin. W skrajnych przypadkach jest to jeszcze więcej. A przecież danych do raportów mogliby wprowadzać poszczególni operatorzy, jeśli mieliby do tego narzędzia. Na koniec zmiany lider dostawałby gotowy raport do akceptacji.

Narzędzia, które mogą Ci pomóc

ePlanning - moduł rozliczania produkcji

ePlanning to absolutny diament - aplikacja obsługująca proces planowania i rozliczania produkcji, która sprawdziła się już w wielu fabrykach na wszystkich fazach prowadzących do wytworzenia wyrobu gotowego.

Prosty w użyciu

ePlanning to aplikacja, która dzięki intuicyjnemu działaniu zrewolucjonizowała procesy planowania i raportowania produkcji w wielu fabrykach. To co kiedyś zajmowało liderom około 2 godziny na zmianę i było obarczone błędami, teraz jest wykonywane automatycznie ze 100% dokładnością.

Zapewnia dodatkowe korzyści

Wszystkie dane wprowadzone do systemu są wykorzystywane do analiz, raportów i wykresów dostępnych w czasie rzeczywistym. Wskaźniki takie jak OEE czy jego składowe, czyli: Performance, Dostępność i Jakość mogą być obliczane natychmiast w dowolnych ujęciach czasowych i przy zastosowaniu różnych filtrów. System zapewnia również generowanie dowolnych zestawień tabelarycznych.
ePlanning to rozwiązanie sprawdzające się zarówno na komputerach typu desktop jak i na tabletach. Dzięki temu raportowanie może być łatwo wykonywane przez operatorów bezpośrednio na gnieździe produkcyjnym. Wprowadzone dane od razu trafiają do wspólnej bazy danych i mogą służyć do przygotowania raportów i analiz. Zwykle w systemach typu BI (ang. Business Intelligence) raporty dostępne są na drugi dzień.

Systemy klasy BiP

BiP to grupa systemów wspierających procesy w dziale produkcji. To istny kombajn pracujący nie tylko w obszarach raportowania produkcji takich jak: raportowanie wyrobów gotowych i scrapu czy ewidencjonowanie czasu nieprodukcyjnego. To również narzędzie do wspierania procesów okołoprodukcyjnych jak np. monitorowanie dat ważności badań i szkoleń specjalistycznych czy też prowadzenie zestawień kompetencji załogi (poliwalencja).

Wszystko czego trzeba w produkcji

BiP to kompleksowe rozwiązanie dla działu produkcji. System posiada moduły odpowiedzialne za monitorowanie realizacji produkcji, ewidencjonowanie scrapu i odzysków, analizę efektywności pracy. Wspiera także inne funkcje okołoprodukcyjne.

Analizy w czasie rzeczywistym

Monitorowanie produkcji wymaga ciągłej i dokładnej analizy wyników. Jest to realizowane poprzez wskaźniki m.in. performance, procent scrapu, wartość scrapu czy efektywność. BiP zawiera moduł obliczania tych wskaźników w czasie rzeczywistym w dowolnych ujęciach: dla całego zakładu, dla lokalizacji, dla grupy maszyn, dla operatora i wielu innych.
Zapytaj o szczegóły
Wypełnij poniższy formularz. Odpowiemy w przeciągu 1 dnia roboczego.
Contact page text
Ruby Logic Poland Sp. z o.o. | pl. Żwirki i Wigury 9A/5 | 43-300 Bielsko-Biała | NIP 5472228121