Case Study eKANBAN

Our Logic
Your Business
Screen macbook casestudy

Kontekst

Pracując przez kilka lat w środowisku zakładów produkcyjnych nad wieloma projektami zauważyliśmy, że transport materiałów wewnątrz zakładu to temat, który zawsze generuje mniejsze, a częściej nawet większe problemy. Z jednej strony mamy pracowników logistyki wewnątrzzakładowej, którzy niejednokrotnie nie są wyposażeni w żaden nowoczesny system wspierający pracę, a jeśli nawet organizacja zainwestowała we wdrożenie kanbana to zwykle jest to system skomplikowany i trudny w obsłudze. Z drugiej strony mamy pracowników produkcji, dla których zamawianie komponentów i półproduktów jest przykrą koniecznością konsumującą jedynie czas, który powinien być poświęcony na realizację planu.


W trakcie analizy tematu zdiagnozowaliśmy 3 główne problemy wpływające na fakt, że proces transportu materiałów w zakładzie jest niewydajny, nieprzejrzysty i niemożliwy do zarządzania.


Opóźnienia
Bez wątpienia opóźnienia dostaw materiałów i półproduktów na gniazda produkcyjne są głównym problemem występującym na styku logistyka-produkcja, a zarazem jedną z głównych przyczyn niskiej realizacji planów produkcyjnych. Opóźnienia, powodując skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie zaplanowanej partii elementów, wpływają także na jakość wyprodukowanych detali i zwiększenie ilości reklamacje od klientów.
Błędna komunikacja
Drugi z głównych problemów to błędna komunikacja między zamawiającymi (dział produkcji), a dostarczającymi (dział logistyki wewnątrzzakładowej). Niejednokrotnie zdarza się, że materiały są dostarczane zgodnie z harmonogramem. Niestety nie są to materiały, które zostały zamówione lub nie w takiej ilości jaka została zamówiona. To prowadzi do jeszcze większych opóźnień i obniżenia jakości wytwarzanych detali.
Brak danych do analizy
W ciągle zmieniającym się środowisku zakładu zarządzanie każdym procesem, w tym także procesem transportu materiałów jest sprawą kluczową. Niestety bez danych do analizy dostępnych od ręki jest to albo bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Zwykle kierownik logistyki nie ma osoby, która mogłaby na bieżąco wykonywać analizę i musi wybierać: realizacja bieżących zadań czy praca nad poprawą procesu. Wybór prawie zawsze pada na realizację zadań bieżących, a proces w zmieniających się warunkach ulega degradacji i staje się coraz mniej efektywny.

Rozwiązanie

Posiadając umiejętności umożliwiające zastosowanie zaawansowanych technologii informatycznych postanowiliśmy podejść do tematu transportu materiałów i zaproponować naszym klientom rozwiązanie oparte o prostą w użytkowaniu i dostępną on-line aplikację eKANBANAPP.
Funkcjonalności

Ekran analizy

Użytkownik systemu który posiada przypisaną rolę analityka ma możliwość przeglądania listy zamówień oraz szczegółowych statystyk swojej organizacji. Dzięki temu użytkownik może na bieżąco monitorować sytuację w zakładzie.
Główne funkcje dostępne dla roli analityka to:
 • Widok tabelaryczny zamówień wraz z wszystkimi istotnymi szczegółami zamówienia. M.in.: numer zamówienia, ilość, oddział, status czy dostawca.
 • Wykres liczby zamówień z filtrowaniem wyników oraz wyborem daty
 • Wykres czasu realizacji z podziałem na czas reakcji i czas transportu
 • Wykres kumulacji zamówień i produktów
 • Statystyki wykorzystania powierzchni magazynowej
 • Pareto anulacji

Ekran operatora

Drugą ważną funkcją eKANBANA jest rola operatora. Z tego poziomu użytkownik może dodawać nowe zlecenia dostawy produktów z magazynu na gniazdo produkcyjne.
W ramach uprawnień operatora wyróżnić możemy:
 • Dodawanie nowych zamówień
 • Przeglądanie listy wszystkich zamówień
 • Ponawianie ukończonych zamówień

Ekran wózkowego

Funkcja wózkowego umożliwia w prosty sposób przyjmowanie oraz powiadamianie operatora o dostarczeniu zamówienia. Widok szczegółów pomaga łatwo podejrzeć lokalizację produktu oraz miejsce dostawy.
W ramach uprawnień wózkowego wyróżnić możemy:
 • Przeglądanie kolejki aktualnych zamówień
 • Podejmowanie oraz powiadamianie o dostarczeniu zamówienia
 • Informowanie o problemach z zamówieniem
Poniższa animacja przedstawia proces zamawiania i dostarczania materiałów na gniazdo produkcyjne przez operatora wózka widłowego.
Dzięki zastosowaniu aplikacji eKANBANAPP zredukowaliśmy średni czas dostawy o ponad 50%. Poprawa nastapiła skokowo zaledwie kilka dni po uruchomieniu.
Szef Logistyki w zakładzie zatrudniajacym ponad 750 operatorów.
Cechy

eKANBAN, podobnie jak inne aplikacje autorstwa Ruby Logic, posiada następujące cechy:

 • Jest dostępna online za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia. Wystarczy, że użytkownik ma dostęp do Internetu i może zacząć z niej korzystać dosłownie w kilka minut.
 • Założyliśmy, że część użytkowników nie będzie miała biegłości w korzystaniu z komputera/tabletu i zaprojektowaliśmy aplikację, która jest maksymalnie prosta w użytkowaniu zarówno z komputerów stacjonarnych jak i z tabletów.
 • Kluczową kwestią w przyspieszeniu i poprawie procesu transportu jest propagacja informacji w czasie rzeczywistym. Dzięki zastosowaniu technologii real-time wszystkie strony procesu są informowane o złożeniu lub zmianie statusu zamówienia w przeciągu ułamków sekund.
 • W aplikacji wyróżniono wizualnie informacje umożliwiające właściwą identyfikację materiału do dostarczenia oraz ilość tak, żeby wyeliminować błędne zamówienia.
 • Aplikacja jest w pełni zarządzalna z panelu administracyjnego zarówno przed wdrożeniem jak i podczas pracy - umożliwia to np. rekonfigurację layoutu zakładu i kierunków przepływu materiałów z dnia na dzień, ze zmiany na zmianę, a nawet z godziny na godzinę.
 • Wszystkie kluczowe wskaźniki w postaci zestawień i wykresów są dostępne w czasie rzeczywistym w kilku ujęciach czasowych. Ponadto możliwe jest wyeksportowanie listy zamówień wraz ze wszystkimi szczegółami do formatu XLSX celem przeprowadzenia zaawansowanych analiz.
Korzyści
Zalety aplikacji eKANBANAPP można dostrzec jeszcze przed wdrożeniem. Jako, że aplikacja jest dostępna on-line i hostowana na serwerach firmy Ruby Logic to przeciętny czas uruchomienia i przeszkolenia pracowników wynosi 10 dni roboczych. Podobnie jest z wdrożeniem nowego pracownika - już po niespełna godzinnym przeszkoleniu jest on gotowy do pracy z eKANBANAPP.
Wykorzystując wszystkie potężne narzędzia aplikacji większość naszych klientów odnotowała znaczącą poprawę wszystkich kluczowych wskaźników i to już w pierwszych dniach po uruchomieniu:
Czas dostawy skrócił się o ponad połowę
Ilość zamówień realizowanych systemowo wzrosła dwukrotnie
Zgodność towaru z zamówieniem wzrosła do ponad 98%