Skuteczna prewencja i szybka reakcja budują jakość

Our Logic
Your Business
Dział Utrzymania Ruchu potrzebuje przede wszystkim narzędzi do ewidencji zasobów i planowania działań prewencyjnych. Ponadto powinien być wyposażony w mechanizmy monitorowania parametrów środowiska w czasie rzeczywistym.

Wyzwania czekające na Ciebie w utrzymaniu ruchu

  • Jak zaplanować działania prewencyjne?

    Planując działania prewencyjne w zakładzie produkcyjnym trzeba wziąć pod uwagę dużą ilość czynników, m.in. ilość dostępnych zasobów, ograniczenia czasowe związane z produkcją, krytyczność maszyn i urządzeń, strukturę linii produkcyjnej, dni wolne i święta oraz wiele innych. Plan prewencji zwykle jest efektem wiedzy eksperckiej jednego specjalisty, który jest wąskim gardłem całego procesu.
  • Jak rozliczać czas pracy mechaników?

    Miejsce pracy pracowników działu UR to cały zakład. Tym trudniej jest nadzorować czas i wydajność pracy specjalistów rozproszonych po wszystkich obszarach fabryki. Może to prowadzić do bardzo nieefektywnego wykorzystania zasobów ludzkich, a co za tym idzie, do znacznych strat finansowych.
  • Skąd brać dane do analiz?

    Dział utrzymania ruchu pozbawiony mechanizmów obliczania kluczowych wskaźników takich jak: OEE (ang. Overall Equipment Efficiency), MTTR (ang. Mean Time To Repair) czy MTBF (ang. Mean Time Between Failures) działa niejako na ślepo. Management nie jest zorientowany w bieżącej sytuacji oraz w trendach, które mogą być negatywne.

Narzędzia, które mogą Ci pomóc

Systemy klasy OMMS

OMMS (ang. Online Maintenance Management System) to grupa projektów, a zarazem seria wdrożeń systemów wspierających procesy w działach utrzymania ruchu. Ich główne zadania to: ewidencja maszyn i urządzeń, rejestracja i obsługa zdarzeń, planowanie działań prewencyjnych oraz nadzór nad magazynami części zamiennych.

Wszystko czego trzeba w UR

OMMS to kompleksowe rozwiązanie dla działu utrzymania ruchu. System posiada moduły odpowiedzialne za ewidencję maszyn i urządzeń, planowanie prewencji, magazyn części zamiennych, gromadzenie dokumentacji czy też weryfikowanie kompetencji załogi.

Analizy w czasie rzeczywistym

Dział utrzymania ruchu często posiłkuje się wskaźnikami takimi jak MTTR, MTBF czy OEE do określenia swojej efektywności. OMMS zawiera moduł obliczania tych wskaźników w czasie rzeczywistym w dowolnych ujęciach: dla całego zakładu, dla lokalizacji, dla grupy maszyn, dla mechanika i wielu innych.
Zapytaj o szczegóły
Wypełnij poniższy formularz. Odpowiemy w przeciągu 1 dnia roboczego.
Contact page text
Ruby Logic Poland Sp. z o.o. | pl. Żwirki i Wigury 9A/5 | 43-300 Bielsko-Biała | NIP 5472228121