Kluczowe wskaźniki efektywności: MTTR, MTTF, MTBF, OEE - ściągawka

Kluczowe wskaźniki efektywności: MTTR, MTTF, MTBF, OEE - ściągawka

Wprowadzenie

Każdy kto otarł się o produkcję, zwłaszcza seryjną, słyszał o kluczowych wskaźnikach efektywności produkcji: MTTR, MTBF, OEE. Niby wszystko jest jasne i oczywiste, ale dobrze jest mieć pod ręką ściągawkę z wytłumaczeniem i algorytmami obliczania.

MTTR (ang. Mean Time To Repair)

Jest to średni czas od momentu wystąpienia awarii do zakończenia naprawy. Najczęściej wyrażany w godzinach. W praktyce oblicza się go jako sumę czasów trwania awarii maszyny lub grupy maszyn do ilości awarii występujących na maszynie lub grupie maszyn.

MTTR = \displaystyle\frac{ \sum_{i=1}^N T_i}{N} N - liczba\ awarii T_i - czas\ awarii

Przykład

W badanym okresie czasu na maszynie wystąpiły 3 awarie:

  • pierwsza trwała 2h
  • druga trwała 1h
  • trzecia trwała 6h
MTTR = \displaystyle\frac{2h+1h+6h}{3} = 3h
Kalkulator MTTR on-line

MTTF (ang. Mean Time To Failure)

Jest to średni czas do wystąpienia awarii określany jako czas średni pracy urządzenia od początku eksploatacji lub od ostatniej jego naprawy do wystąpienia awarii. Najczęściej wyrażany w godzinach.

MTTF = \displaystyle\frac{T_D- \sum_{i=1}^N T_i}{N+1}

T_D - czas\ dostepny\ maszyny\ lub\ grupy\ maszyn N - liczba\ awarii T_i - czas\ awarii

Czas dostępny maszyny to czas, w którym z założenia powinna pracować maszyna (np: od 6 rano w poniedziałek do 22 w piątek, lub 24h na dobę) pomniejszony o czas prac zaplanowanych i prewencyjnych (przeglądów, regulacji, zaplanowanych wymian części, itp.)

Przykład

W badanym okresie czasu maszyna działała przez 300h i wystąpiły na niej 3 awarie:

  • pierwsza trwała 3h
  • druga trwała 1h
  • trzecia trwała 6h

Ponadto wykonano trwający 8h przegląd maszyny

MTTF = \displaystyle\frac{(300h-8h) - (3h+1h+6h)}{3+1} = 70,5h

MTBF (ang. Mean Time Between Failures)

Jest to średni czas pomiędzy awariami obliczany jako suma MTTR i MTTF.

MTBF = MTTR + MTTF</script>

OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness)

Jest to wyrażany w procentach wskaźnik określający całkowitą efektywność wyposażenia. Jest on iloczynem trzech innych wskaźników:

  1. Wydajności (ang. Performance)
  2. Jakości (ang. Quality)
  3. Dostępności (ang. Availability)
OEE=P*Q*A*100\% P - performance Q - quality A - availability

Performance

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem obliczania performance’u jest przemnożenie czasu standardowego potrzebnego na wyprodukowanie jednego wyrobu gotowego przez ilość wyprodukowanych elementów, a następnie podzielenie go przez czas dostępny pracowników. W praktyce czas standardowy wyrażony jest w minutach (np: 5 minut na sztukę) tak samo jak czas dostępny pracowników, zwykle jest to ilość pracowników na zmianie * 480min. Sam wskaźnik zwykle mnoży się przez 100 i wyraża w procentach.

Quality

Jakość obliczana jest zwykle jako stosunek wartości (rzadziej ilości) wyprodukowanych sprawnych wyrobów gotowych do wartości (ilości) wszystkich wyprodukowanych elementów. Wskaźnik zwykle mnoży się przez 100 i wyraża w procentach.

Availability

Dostępność maszyny to stosunek czasu, w którym maszyna działała poprawnie do czasu dostępnego. Wskaźnik zwykle mnoży się przez 100 i wyraża w procentach.

Podsumowanie

Wszystkie wyżej opisane wskaźniki oraz wiele innych funkcjonalności wspierających pracę w działach utrzymania ruchu i działach produkcji dostępnych jest w systemach klasy CMMS autorstwa Ruby Logic. Zapraszamy Cię do kontaktu jeśli chcesz poznać więcej szczegółów.