Lean Management - wstęp do metodologii zarządzania przedsiębiorstwem

Lean Management - wstęp do metodologii zarządzania przedsiębiorstwem

Lean Management to podejście do prowadzenia organizacji, która wspiera koncepcję ciągłego doskonalenia. Jest to ciągły wysiłek zmierzający do ulepszenia produktów, usług lub procesów, które z czasem wymagają “stopniowej” poprawy w celu zwiększenia wydajności i jakości.

Lean Management stosuje metody eliminowania czynników, które marnują czas, wysiłek lub pieniądze. Osiąga się to poprzez analizę procesu biznesowego, a następnie jego zmianę lub eliminację wszelkich kroków, które nie tworzą wartości dla klientów.

Lean production lub lean manufacturing to systematyczna metoda eliminacji strat w procesie produkcyjnym. Może to obejmować straty powstające w wyniku nierówności w obciążeniu pracą, przeciążenia i wszelkich prac, które nie zwiększają wartości. Z punktu widzenia klienta, który konsumuje usługę lub produkt, “wartość” oznacza dowolny proces lub działanie, za które klient byłby skłonny zapłacić. W istocie, lean ma na celu uświadomienie, co dodaje wartość, zmniejszając wszystko inne.

Oto kilka sposobów opisu filozofii lub kultury Lean:

  • Lean to kultura ciągłego doskonalenia praktykowana na każdym poziomie organizacji i każdego zespołu.
  • Lean to zastosowanie naukowej metody eksperymentowania i badania procesów pracy i systemów w celu znalezienia ulepszeń.
  • Lean to szacunek dla ludzi. Jest to szacunek dla głosu klienta i szacunek dla tych, którzy wykonują pracę, którzy są “na miejscu” i dlatego są “największymi ekspertami” w swojej pracy.
  • Lean to eliminacja strat we wszystkich formach. Lean to umiejętność rozróżniania pracy, która w rzeczywistości dodaje wartości do twoich klientów, a pracy, która tego nie robi. Eliminując marnotrawstwo, zyskujesz darmowe zasoby, aby poświęcić się tworzeniu wartości dodanej, która służy Twoim klientom.
  • Lean to środowisko pracy, które zapewnia jakość i bezpieczeństwo całej pracy zarówno klientom, jak i pracownikom.
  • Lean koncentruje się na usprawnianiu procesu pracy, a nie na obwinianiu ludzi i tworzeniu strachu.
  • Lean to kultura pracy zespołowej, wspólna odpowiedzialność i własność.
  • Lean to kultura, która przywraca radość do działania.
  • Lean jest przepływem. Lean jest procesem bez przerw, który przepływa od początku do końca bez zakłóceń.

Więcej na temat koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem Lean Management można znaleźć na stronie naszego partnera lean-management.pl.