Startup Slang cz. 1 - Znaczenie terminów związanych ze światem startupów

Startup Slang cz. 1 - Znaczenie terminów związanych ze światem startupów

Aleksander Niemczyk

Świat nowych technologii, a szczególnie środowisko startupów obfituje w niezliczoną ilość terminów i skrótów, które niejednokrotnie brzmią bardziej enigmatycznie niż 3-literowe nazwy amerykańskich agencji rządowych. W cyklu artykułów “Startup Slang” postaramy się wyjaśnić większość z nich.

Business to Business - B2B

Model sprzedażowy, w którym Twoja firma sprzedaje produkty innym firmom.

Accelerator or Incubator (pl: Akcelerator lub Inkubator)

Organizacja, w której małe firmy, a w szczególności startupy są wspierane na wczesnym etapie rozwoju szczególnie poprzez porady prawne , sugestie merketingowe oraz finansowo.

Burn Rate (pl: Tempo wykorzystania środków pieniężnych)

Tempo wykorzystania środków pieniężnych najczęściej pochodzących z kapitału inwestycyjnego.

Exit Strategy (pl: Strategia wyjścia z inwestycji)

Strategia opisująca sposób i horyzont czasowy sprzedaży biznesu z założonym zyskiem.

Gamification Strategy (prawie pl: Gamifikacja)

Uzupełnienie strony internetowej, aplikacji WWW czy też innego biznesu o elementy znane z gier komputerowych, np: punkty, odznaki, nagrody i rankingi.

Intellectual Property - IP (pl: Własność Intelektualna)

Zbiór autorskich praw majątkowych i osobistych do wyników aktywności człowieka, tzw. utworów. Własność intelektualna ma również zastosowanie do stron internetowych logotypów, algorytmów, protokołów i innych przejawów działalności informatycznej.

Launch (pl: Start lub Uruchomienie)

Założenie nowej firmy lub startupu. Uruchomienie nowej strony internetowej, serwisu lub aplikacji mobilnej.

Initial Public Offer - IPO (pl: Pierwsza oferta publiczna)

Dokonywana po raz pierwszy oferta publiczna dotycząca akcji startupu, który w ten sposób chce zdobyć inwestorów i uzyskać jak najwyższą wycenę.

Minimum Viable Product - MVP

Produkt, zwykle strona WWW, aplikacja WWW lub aplikacja mobilna, zawierający minimalną ilość funkcji, które pozwolą na uzyskanie satysfakcji użytkowników i zebranie od nich opinii.

Pivot (pl: Zmiana kierunku)

Zmiana kierunku rozwoju produktu lub firmy. Zmiana zwykle ma miejscie kiedy początkowe założenia co do produktu całkowicie różnią się od sposobu wykorzystania produktu przez użytkowników. Zmiana kierunku zwykle poprzedzona jest momentem “Aha”.