Coffeetime header

Jak obliczać podstawowe funkcje i miary statystyczne: średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, mediana, dominanta

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o problemach matematycznych, z którymi nie mogą sobie poradzić najbardziej tęgie głowy. Tym razem zagadnienia będą o wiele prostsze i jak się wydaje bardziej przydatne na codzień.

Dzisiaj przy kawce trochę nabędziesz trochę praktycznej wiedzy na temat funkcji statystycznych, dowiesz się do czego służą i jak je obliczać.Średnia arytmetyczna


Często zwana po prostu średnią. Jest to wynik dzielenia sumy elementów zbioru przez ilość elementów tego zbioru. Oto wzór na obliczenie średniej arytmetycznej:

S = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^nX_i}{n}

Przykład obliczania wartości średniej: \overline{X}

X = [3, 5, 2, 1, 9, 4, 4]

\overline{X} = \displaystyle\frac{3+5+2+1+9+4+4}{7} = \displaystyle\frac{28}{7} = 4Odchylenie standardowe


Jest to miara mówiąca o tym, o ile średnio odchylają się elementy zbioru wartości od średniej arytmetycznej. Odchylenie standardowe oblicza się jako pierwiastek z ilorazu, w liczniku którego znajduje się suma kwadratów różnic kolejnych elementów zbioru i wartości średniej, a w mianowniku liczba elementów zbioru.

Brzmi to bardzo skomplikowanie, ale wcale nie jest takie trudnie. Oto wzór na obliczenie odchylenia standardowego:

S = \sqrt{\frac{\displaystyle\sum_{i=1}^n(X_i-\overline{X})^2}{n}}

Przykład obliczania odchylenia standardowego: S

X = [3, 5, 2, 1, 9, 4, 4]

S = \sqrt{\frac{(3-4)^2+(5-4)^2+(2-4)^2+(1-4)^2+(9-4)^2+(4-4)^2+(4-4)^2}{7}}

S = \sqrt{\frac{1+1+4+9+25+0+0}{7}} = \sqrt{\frac{40}{7}} = 2.39Mediana
Dominanta


Wróć po kolejną dawkę ciekawostek:
Przypomnimy Ci mailowo