Coffeetime header

Problemy milenijne - Milion dolarów jest w zasięgu ręki.

Milion dolarów jest w zasięgu ręki. Wystarczy rozwiązać jeden z sześciu pozostałych zagadnień matematycznych zwanych:

“Problemami milenijnymi”.


Oczywiście rozwiązanie ich nie jest takie proste. Od lat rozmyślają nad nimi najbardziej tęgie głowy świata nauki.


Clay Mathematics Institute

24 Maja 2000 Instytut Matematyczny Claya opublikował listę siedmiu dotychczas nierozwiązanych tez / problemów / pytań, które mogą mocno pchnąć do przodu wiedzę człowieka na temat otaczającego nas świata.

Aby dodatkowo zmotywować naukowców do pracy postanowiono wyznaczyć nagrodę. Milion dolarów za każde z siedmiu rozwiązanych zagadnień. Do tej pory udało się to tylko jednej osobie. Chodzi o hipotezę Poincarégo na której rozwiązanie w 2003 wpadł rosyjski matematyk, były profesor Instytutu Stiekłowa w Petersburgu Grigorij Perelman.

Hipoteza Poincarégo brzmi:

Każda trójwymiarowa zwarta i jednospójna rozmaitość topologiczna bez brzegu jest homeomorficzna ze sferą trójwymiarową.

Po ostatecznym zweryfikowaniu przez naukowców publikacji Grigorija Perelmana, w 2006 roku postanowiono przyznać mu główną nagrodę. Ten jednak odmówił jej przyjęcia oraz całkowicie wycofał się z dalszej pracy naukowej.

Kolejne Problemy milenijne według kolejności powstania:

1822

Równania Naviera-Stokesa: rozwiązania tych równań dla najbardziej skomplikowanych zjawisk hydrodynamicznych.  »Więcej.

1859

Hipoteza Riemanna: „część rzeczywista każdego nietrywialnego zera funkcji dzeta jest równa ½”.  »Więcej.

1904 Hipoteza potwierdzona przez Grigorija Perelmana

Hipoteza Poincarégo: „każda trójwymiarowa zwarta i jednospójna rozmaitość topologiczna bez brzegu jest homeomorficzna ze sferą trójwymiarową”  »Więcej.

1950

Hipoteza Hodge’a: czy na algebraicznych rozmaitościach rzutowych każdy cykl Hodge’a jest wymierną liniową kombinacją cykli algebraicznych? Hipoteza dotyczy algebraiczności wybranych klas kohomologii de Rhama.  »Więcej.

1954

Teoria Yanga-Millsa: próba opisania jednym formalizmem matematycznym oddziaływania słabego, silnego i elektromagnetycznego.  »Więcej.

1960

Hipoteza Bircha i Swinnertona-Dyera: związana z przewidywaniem rozwiązywalności każdego równania diofantycznego.  »Więcej.

1971

P vs NP: czy istnieją pytania, na które odpowiedź – jeśli się ją zna – można szybko zweryfikować, lecz których rozwiązanie – bez znajomości odpowiedzi – zabierze więcej czasu (mierzonego poprzez złożoność obliczeniową)?  »Więcej.

Rozwiązano: 1. Pozostało: 6

Do dzieła!


Na deser polecamy dokument na temat tajników liczb pierwszych: Hipoteza Riemanna - Zagadka wszech czasów.

https://www.youtube.com/watch?v=usE0TwqPDME


Źródła:
http://www.mini.pw.edu.pl/~domitrz/Problemy%20milenijne.pdf

http://archiwum.wiz.pl/2000/00110700.asp

https://pl.wikipedia.org/wiki/Problemy_milenijne

Wróć po kolejną dawkę ciekawostek:
Przypomnimy Ci mailowo