Case Study Sensor Cloud

Our Logic
Your Business
Header

Kontekst

Jedna z dynamicznych i prężnie działających firm w branży inteligentnych domów, rozpoczęła prace nad nowym produktem – urządzeniem analizującym warunki atmosferyczne i monitorującym zdarzenia w chłodniach farmaceutycznych. Urządzenie to zapewnia pomiar wszystkich wymaganych ustawą parametrów przy bardzo niskim zużyciu baterii co sprawia, że sensor może działać bez przerwy przez kilka lat.


Jako, że firma nie ma doświadczenia w budowaniu aplikacji, zostaliśmy poproszeni o zaprojektowanie i stworzenie kompletnego rozwiązania spełniającego nie tylko oczekiwania klientów, ale także wymogi ustawy Prawo farmaceutyczne.

Rozwiązanie

System Sensor Cloud, który zaprojektowaliśmy, ma stosunkowo skomplikowaną architekturę składającą się z wielu elementów. Każdy z nich pełni ściśle określoną rolę w systemie, a rozwiązanie musi być niezawodne w każdym miejscu, gdyż współpraca wszystkich warstw zapewnia użytkownikom pełnię funkcjonalności.
Funkcjonalności

Sensor Cloud to rozbudowane narzędzie i nie sposób wymienić tu wszystkich jego funkcjonalności - ograniczymy się tylko do kilku najistotniejszych z punktu widzenia użytkownika.

Dashboard

Po zalogowaniu do aplikacji użytkownikowi ukazuje się działający w czasie rzeczywistym dashboard dostarczający najważniejsze informacje i zapewniający dostęp do często używanych funkcji.
Główne funkcje dostępne na dashboardzie to:
 • Filtrowana i sortowana lista sensorów wraz z ostatnimi zmierzonymi wartościami, informacjami o statusie połączenia i występującymi alarmami,
 • Filtrowana i sortowana lista alarmów z wszystkich sensorów,
 • Mapa lokalizacji z zaznaczonym umiejscowieniem sensorów,
 • Wykresy zmienności w czasie poszczególnych mierzonych parametrów,
 • Możliwość wygenerowania raportów ad-hoc,
 • Możliwość tagowania sensorów.

Reguły alarmowe

Funkcją równie ważną co dashboard jest zarządzanie regułami alarmowymi. Dzięki temu użytkownicy nie muszą monitorować na bieżąco systemu, aby dowiedzieć się o zaistniałym alarmie na urządzeniu. Wystarczy, że zdefiniują odpowiednią regułę alarmową.
W ramach reguły alarmowej można określić:
 • Zakres sensorów objętych monitorowaniem,
 • Rodzaj monitorowanego parametru lub status urządzenia, np. niski poziom baterii,
 • Progi alarmowe: dolny, górny lub binarny,
 • Adresatów powiadomień o naruszeniu reguły: email lub SMS,
 • Opóźnienie zadziałania reguły w przypadku kiedy użytkownik dopuszcza przekroczenie parametru przez określony czas.

Raporty

System Sensor Cloud umożliwia generację wielu rodzajów raportów zarówno w formacie PDF jak i CSV. Jak już wcześniej wspomniano użytkownik może w dowolnym momencie wygenerować raport ad-hoc z pomiarami z danego sensora. Ponadto może skorzystać z zaawansowanego kreatora raportów i zdefiniować raport z uwzględnieniem następujących parametrów:
 • Zakres sensorów i parametrów, z których ma być wygenerowany raport,
 • Zakres dat lub okres raportowy: dzienny, tygodniowy, miesięczny,
 • Częstotliwość danych uwzględnionych w raporcie,
 • Lista odbiorców raportu,
 • Format wyjściowy: PDF lub CSV.
Patrząc w przyszłość
System w chwili obecnej zapewnia szereg funkcjonalności i stanowi kompletne rozwiązanie przynoszące wiele korzyści naszemu klientowi. Niemniej jednak w dalszym ciągu pracujemy nad kolejnymi funkcjami, które w fazie początkowej nie były potrzebne lub były ciężkie do zdefiniowania. Cały system jest zaprojektowany tak, aby mógł być rozwijany w dowolnym kierunku w przyszłości.
Cechy

Sensor Cloud, podobnie jak inne aplikacje autorstwa Ruby Logic, posiada następujące cechy:

 • Jest dostępna online za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia.
 • Jest przystosowana do pracy zarówno na stacjach roboczych jak i na urządzeniach mobilnych takich jak tablety czy smartfony.
 • Nie wymaga instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na stacji roboczej użytkownika. Jedyne czego potrzeba, żeby zacząć z niej korzystać to zainstalowana jedna z nowoczesnych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge.
 • Zapewnia dostęp do wszelkich danych w czasie rzeczywistym – każde działanie powoduje natychmiastową zmianę danych u wszystkich użytkowników.
 • Posiada zaawansowany system ról i uprawnień pozwalający w przejrzysty sposób ograniczać dostęp do wybranych zasobów. Uprawnienia mają wymiar zarówno “pionowy” – pozwalają na określanie poziomu dostępu w zależności od posiadanej roli, jak i “poziomy” –-pozwalają ograniczyć dostęp tylko do określonego zbioru elementów tego samego rodzaju.
 • Może obsługiwać wiele języków. Już teraz jest dostępna w języku polskim i angielskim, a dodanie kolejnego języka to tylko kwestia wysłania kilkunastu plików do tłumacza.
 • Może być rozwijana w dowolnym kierunku. Nie jest to rozwiązanie zamknięte, ale takie które można poprawiać, zmieniać i rozszerzać zgodnie ze zmiennymi wymaganiami i warunkami.
Korzyści
Współpracując z Ruby Logic klient otrzymał rozwiązanie, które stanowi uzupełnienie systemu urządzeń pomiarowych i wykorzystuje je zarówno wewnętrznie jak i u swoich klientów bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
W momencie pierwszego produkcyjnego uruchomienia, system Sensor Cloud spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji technicznej. W momencie uruchomienia, system spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji technicznej, a nasz klient zyskał świadomość jakie możliwości dają nowe technologie i współpraca z Ruby Logic. Dlatego do dziś, wspólnie rozwijamy oprogramowanie tak, żeby dostarczało jeszcze większej wartości zarówno w zastosowaniach wewnętrznych jak i u klientów końcowych.