Case Study ePlanning Control

Our Logic
Your Business
Screen macbook casestudy

Kontekst

Nasz klient, jeden z największych dostawców w branży automotive na świecie, a konkretnie jeden z jego zakładów w Niemczech, od dłuższego czasu zmagał się z problemami związanymi z odpowiednim priorytetyzowaniem zleceń na gniazdach i liniach produkcyjnych. Pomimo korzystania z systemu SAP ERP, w którym możliwe jest tworzenie planów produkcyjnych, nie było możliwości odpowiednio reagować na zmienne oczekiwania klientów. Planiści, starając się wypełnić lukę, posługiwali się arkuszami kalkulacyjnymi w celu określenia odpowiednich priorytetów. Następnie pliki trafiały standardowymi kanałami (wiadomość e-mail, udostępnienie pliku w zasobie sieciowym lub wydrukowany plan) do operatorów, którzy realizowali plany często w oparciu o nieaktualne wytyczne. Wszystkie te czynniki prowadziły do sytuacji, w której znaczna część produkcji była realizowana niezgodnie z planem.

Rozwiązanie

Po wstępnych rozmowach i zapoznaniu się ze szczegółowymi wymaganiami klienta, zaproponowaliśmy stworzenie rozwiązania w postaci aplikacji ePlanning Control, dostępnej online dla wszystkich uczestników procesu planowania i raportowania produkcji: planistów, operatorów oraz osób zarządzających.
Funkcjonalności

Planowanie produkcji

Główną funkcją aplikacji, która właściwie zapoczątkowała realizację projektu, jest planowanie produkcji. Zgodnie z wymaganiami klienta ma się ono odbywać niezależnie na każdym gnieździe i bilansować w obrębie tygodnia. W tym celu został stworzony moduł planowania, który charakteryzuje się wysoką przejrzystością i użytecznością.
Główne funkcje w module planowania to:
 • Planowanie produkcji w oparciu o priorytety. Algorytm zawarty w aplikacji sam dobiera najlepsze ustawienie prac produkcyjnych w oparciu m.in. o priorytet, planowane przestoje czy harmonogram przerw śniadaniowych.
 • Planowanie prac utrzymaniowych na maszynach, a także innego rodzaju przestojów wynikających np z konieczności przeprowadzenia szkoleń BHP.
 • Możliwość ingerowania w plan w dowolnym momencie i dopasowywania go do dynamicznie zmieniających się wymagań klientów.
 • Możliwość obserwowania planów na wielu gniazdach i liniach na raz.
 • Możliwość obserwowania planów w ujęciu dziennym i tygodniowym.

Raportowanie produkcji

Tu podobnie jak w module planowania przyłożyliśmy dużą wagę do przejrzystości i użyteczności interfejsu użytkownika. Cechy te są niezmiernie ważne z dwóch powodów:
 • Moduł planowania jest używany na urządzeniach z ekranami dotykowymi,
 • Operatorzy produkcyjni nie zawsze są osobami biegle posługującymi się aplikacjami internetowymi.
Główne funkcje w module raportowania produkcji to:
 • Rejestrowanie ilości operatorów pracujących na zmianie.
 • Raportowanie produkcji wyrobów gotowych.
 • Raportowanie przerw i przestojów.
 • Raportowanie wyrobów zepsutych, czyli tzw. scrapu.
 • Raportowanie przezbrojeń.
 • Podgląd wprowadzonych danych w czasie rzeczywistym.
 • Błyskawiczne konfrontowanie realizacji z planem dzięki zastosowaniu kolorystycznego dopasowania pomiędzy tymi dwoma elementami.

Harmonogram dostaw

Naturalną konsekwencją planowania produkcji jest generowanie zamówień na dostawę materiałów niezbędnych do wytworzenia wyrobu gotowego. Aplikacja ma w sobie zapisaną strukturę BOM, dzięki czemu możliwe jest rozbicie planów produkcyjnych na zlecenia dostaw materiałów i komponentów.

Dodatkowo, ePlanning Control sprzężony jest z innym naszym produktem - aplikacją eKANBAN, dzięki czemu zamówienia na dostawy pojawiają się w odpowiednim momencie na tablecie operatora wózka widłowego.

Więcej o eKANBAN możesz dowiedzieć się tutaj:Case Study eKANBAN

Moduł analizy

Kolejnym z elementów aplikacji ePlanning Control jest rozbudowany moduł analizy.
Główne funkcje w module analizy to:
 • Widok raportu lokalizacji
 • Wykres Pareto odpadów produkcyjnych
 • Wykres Pareto przestojów produkcyjnych
 • Wykres realizacji projektów
 • Raporty tabelaryczne planowania
 • Raporty tabelaryczne produkcji

Architektura systemu pozwala na rozbudowę modułu analizy o dodatkowe raporty takie jak: inne grupowanie. bardziej złożone kalkulacje. inne formaty wynikowe itd.

Analiza wskaźnika OEE

Nasz system pozwala również na analizę OEE (Overall Equipment Effectiveness) - wskaźnika mierzącego efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń jako wypadkowa trzech innych podrzędnych wskaźników: dostępność, wydajność, jakość.
Główne funkcje w module OEE to:
 • Widok raportu pojedynczej lokalizacji
 • Wykres trendu OEE
 • TOP n przestojów produkcyjnych
 • TOP n odpadów produkcyjnych
 • Analiza przezbrojeń pojedynczej lokalizacji
 • Analiza przestojów pojedynczej lokalizacji
 • Raporty tabelaryczne

Administracja i zarządzanie

W ramach aplikacji możliwe jest zarządzanie wieloma parametrami w celu dopasowania do indywidualnych wymagań klienta.
Główne funkcje w module zarządzania:
 • 7 ról użytkownika
 • Indywidualne uprawnienia zależne od lokalizacji
 • BOM projektów, produktów oraz komponentów
 • Predefiniowane oznaczenia odpadów produkcyjnych
 • Własne oznaczenia powodów przestojów
 • Import oraz eksport plików z programu Excel

Znacznie więcej

Opisane powyżej funkcjonalności stanowią doskonałą bazę do rozwoju systemu o dodatkowe moduły, np: raportowania i rozliczania czasu pracy, sprawdzania ważności badań i szkoleń czy też prowadzenia dokładniejszych analiz jak np analiza wartości wskaźników OEE, MTTR czy MTBF.

Aplikacja jest zaprojektowana tak, aby mogła być rozwijana w dowolnym kierunku w przyszłości.

Cechy
 • Jest dostępna online za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia.
 • Jest przystosowana do pracy zarówno na stacjach roboczych jak i na urządzeniach mobilnych takich jak tablety czy smartfony.
 • Nie wymaga jakiegokolwiek oprogramowania na stacji roboczej użytkownika. Jedyne czego potrzeba, żeby zacząć z niej korzystać to zainstalowana jedna z nowoczesnych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge.
 • Zapewnia dostęp do wszelkich danych w czasie rzeczywistym - każde działanie powoduje natychmiastową zmianę danych u wszystkich użytkowników.
 • Posiada zaawansowany system ról i uprawnień pozwalający w przejrzysty sposób ograniczać dostęp do wybranych zasobów. Uprawnienia mają wymiar zarówno “pionowy” - pozwalają na określanie poziomu dostępu w zależności od posiadanej roli, jak i “poziomy” - pozwalają ograniczyć dostęp tylko do określonego zbioru elementów tego samego rodzaju.
 • Może być rozwijana w dowolnym kierunku. Nie jest to rozwiązanie zamknięte, ale takie które można poprawiać, zmieniać i rozszerzać zgodnie ze zmiennymi wymaganiami i warunkami.
Korzyści
Najbardziej oczywistą korzyścią z wdrożenia ePlanning Control jest eliminacja wszystkich istniejących do tej pory problemów związanych z planowaniem i rozliczaniem produkcji.
Dzięki aplikacji ePlanning Control:
 • Zwiększono transparentność procesów planowania i rozliczania produkcji.
 • Uzyskano 100% spójność danych generowanych przez planistę i odczytywanych przez operatora.
 • Zmniejszono do zera czas propagacji zmian w planach produkcyjnych.
 • Uzyskano dostęp w czasie rzeczywistym do surowych danych oraz do zaawansowanych analiz.
 • Włączono dodatkowe osoby uczestniczące pośrednio w procesie produkcji, np mechaników którzy otrzymują powiadomienia e-mail o zaistniałych awariach.
 • Zredukowano czas dostawy materiałów i komponentów na gniazdo produkcyjne dzięki integracji z aplikacją eKANBAN.
 • Drastycznie zmniejszono czas potrzebny na przygotowanie globalnych raportów niezbędnych dla organizacji dzięki funkcji ich automatycznego generowania.
 • Wdrożono narzędzie, które nie tylko znacząco poprawia bieżącą sytuację, ale również może być dowolnie rozbudowywane w przyszłości.
Wszystko to osiągnięto bez żadnej ingerencji działu IT czy konieczności instalowania oprogramowania. Aplikacja ePlanning Control jest utrzymywana na serwerach Ruby Logic.
Plany rozwoju
Ze względu na duże zainteresowanie naszą aplikacją oraz rosnącym zapotrzebowaniem na integrację z innymi systemami planujemy rozszerzenie aplikacji o następujące funkcjonalności:
 • ePlanning dla procesu mieszania
 • ePlanning dla procesu wytłaczania
 • ePlanning dla procesu wulkanizacji
 • Integracja z eKANBANEM
 • Integracja z systemami SCADA
 • Integracja z RFID